spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
หน้าหลัก arrow ข่าวโครงการและกิจกรรม
สำนักวิจัยกำหนดลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนามโครงการวิจัย คุณภาพชีวิตของคนไทย ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2553 โดยจะทำการสำรวจข้อมูลในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ชลบุรี นครราชสีมา หนองคาย อุบลราชธานี พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สตูลและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 15 จังหวัด ใช้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 4,500 ตัวอย่าง
หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
8 พฤษภาคม 2555 สำนักวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน พฤษภาคม ปี 2555 มนตรี เกิดมีมูล 860
11 เมษายน 2555 สำนักวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนเมษายน ปี2555 มนตรี เกิดมีมูล 1647
29 มีนาคม 2555 สำนักวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดอุบลราชธานี เดือนมีนาคม ปี 2555 มนตรี เกิดมีมูล 1867
19 มีนาคม 2555 สำนักวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดหนองคาย เดือนมีนาคม ปี 2555 มนตรี เกิดมีมูล 1734
30 มกราคม 2555 สำนักวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมกราคม ปี 2555 มนตรี เกิดมีมูล 2082
17 มกราคม 2555 ข่าวและกิจกรรมของโครงการ เดือนมกราคม ปี 2555 มนตรี เกิดมีมูล 1014
29 มิถุนายน 2554 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เก็บข้อมูลภาคสนาม มนตรี เกิดมีมูล 2990
19 มีนาคม 2553 ข่าวและกิจกรรมของโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ มนตรี เกิดมีมูล 2148
2 กุมภาพันธ์ 2553 ข่าวและกิจกรรมของโครงการ เดือนมกราคม มนตรี เกิดมีมูล 3588
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 9
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB