spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
หน้าหลัก arrow ความเป็นมาของโครงการ
ความเป็นมาของโครงการ
เขียนโดย Administrator   
29 กรกฎาคม 2550
          สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยได้เริ่มดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนไทยในเขตเมืองของไทย" ซึ่งประกอบด้วย โครงการย่อย 5 โครงการ คือ
  1. โครงการวิจัยเรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร"
  2. โครงการวิจัยเรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
  3. โครงการวิจัยเรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคเหนือ" 
  4. โครงการวิจัยเรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคใต้" 
  5. โครงการวิจัยเรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคกลาง" ..

             ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้ดำเนินการในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช 2536 - 2541   ต่อมา ในปี พ.ศ. 2544 .......


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 29 มิถุนายน 2554 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB