spacer.png, 0 kB

โพลล์

ความถี่ในการวิจัยคุณภาพชีวิตของคนไทย
  

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 1 ผู้เยี่ยมชมทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวาน18
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8
mod_vvisit_counterเดือนนี้266
mod_vvisit_counterทั้งหมด50362

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
หน้าหลัก
สำนักวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน พฤษภาคม ปี 2555
เขียนโดย มนตรี เกิดมีมูล   
8 พฤษภาคม 2555

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2555 โดยได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตอำเภอเมือง อำเภอร่อนพิบูลย์
อำเภอฉวาง และอำเภอพรหมคีรี ทั้งนี้ สำนักวิจัยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในการจัดทีมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามให้ 

                               

 

                              

 

                               

                               

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 8 พฤษภาคม 2555 )
สำนักวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนเมษายน ปี2555
เขียนโดย มนตรี เกิดมีมูล   
11 เมษายน 2555

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2555 การเก็บข้อมูลประกอบด้วยพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทของ 4 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา อำเภอภาชี และ อำเภอบางปะอิน

                                                      

                                                                                                                                                                                                     

 

               

  

               

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 11 เมษายน 2555 )
สำนักวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดอุบลราชธานี เดือนมีนาคม ปี 2555
เขียนโดย มนตรี เกิดมีมูล   
29 มีนาคม 2555

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
โครงการ คุณภาพชีวิตของคนไทย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ
อำเภอพิบูลมังสาหาร    และอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2555 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดนักศึกษามาปฏิบัติงานเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ให้

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 11 เมษายน 2555 )
สำนักวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดหนองคาย เดือนมีนาคม ปี 2555
เขียนโดย มนตรี เกิดมีมูล   
19 มีนาคม 2555
สำนักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามโครงการวิจัย คุณภาพชีวิตของคนไทย
ในจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2555  พื้นที่เป้าหมายในการเก็บข้อมูลครั้งนี้
ประกอบด้วยพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ เมืองหนองคาย  อำเภอ ศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ
และอำเภอโพนพิสัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในการจัดทีมนักศึกษาทำหน้าที่เป็นพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม..
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 11 เมษายน 2555 )
สำนักวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมกราคม ปี 2555
เขียนโดย มนตรี เกิดมีมูล   
30 มกราคม 2555

สำนักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม  ในเขตอำเภอเมือง  อำเภอลับแล และ อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่  20-25  มกราคม  2555  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ในการจัดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นทีมพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้จนเสร็จเรียบร้อย

         

 

       

       

 

        

         

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 11 เมษายน 2555 )
ข่าวและกิจกรรมของโครงการ เดือนมกราคม ปี 2555
เขียนโดย มนตรี เกิดมีมูล   
17 มกราคม 2555
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำการทดสอบ(Pre-test) แบบสัมภาษณ์โครงการวิจัย
คุณภาพชีวิตของคนไทย ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 
ในเขตพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สำหรับในปีงบประมาณ 2555 นี้ ทางสำนักวิจัยมีการปรับปรุง
เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์  โดยการเพิ่มเติมหัวข้อในเรื่องของการรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีก 1 หัวข้อ
และตัดข้อคำถามเดิมบางส่วนออก  เพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีความกระชับมากขึ้น

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19 มกราคม 2555 )
ยินดีต้อนรับ
เขียนโดย Administrator   
29 กรกฎาคม 2550

Imageระบบฐานข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยข้อมูลผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตและฐานข้อมูลผลการสำรวจภาคสนาม ที่ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในด้านการรวบรวม การจัดเก็บ การวิเคราะห์และการเผยแพร่สูสาธารณะ ทั้งนี้การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต จะมีลักษณะที่สะดวกในการเข้าถึงของผู้ใช้ รวมถึงความหลากหลายในการแสดงผลข้อมูลที่มีมิติหลายด้าน ด้วยเทคโนโลยี Online Analytical Processing (OLAP) ที่จะนำข้อมูลมาจัดระบบและแสดงผลให้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ส่วนข้อมูลผลการสำรวจนั้นนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ที่ต้องการนำข้อมูลที่มีอยู่ไปวิเคราะห์ในแง่มุมที่ตนเองต้องการเพิ่มเติม สามารถระบุลักษณะข้อมูลที่จะคัดลอกออกไป เช่น ปีที่สำรวจ จังหวัดที่สำรวจ ข้อมูลครอบครัว เป็นต้น โดยให้มีความง่ายในการระบุเงื่อนไขของข้อมูลที่ต้องการ และระบบสามารถสร้างผลลัพธ์ได้หลายรูปแบบเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน.....

 

การเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และสตูล

 


 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 29 มิถุนายน 2554 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข่าวและกิจกรรมของโครงการ เดือนกุมภาพันธ์
เขียนโดย มนตรี เกิดมีมูล   
19 มีนาคม 2553

         สำนักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการ คุณภาพชีวิตของคนไทย ที่จังหวัด หนองคาย  ชุมพร
ราชบุรี  ระหว่างวันที่ 8 มกราคม  - 30 มกราคม 2554 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในการให้่ความอนุเคราะห์นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มาช่วยในการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลภาคสนาม

 

 

                       การเก็บข้อมูล โครงการ คุณภาพชีวิตของคนไทย จังหวัดหนองคาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 29 มิถุนายน 2554 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข่าวและกิจกรรมของโครงการ เดือนมกราคม
เขียนโดย มนตรี เกิดมีมูล   
2 กุมภาพันธ์ 2553

สำนักวิจัยกำหนดลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการ คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 54..

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 29 มิถุนายน 2554 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB